Document

机构设置

部门领导

 

姓名

职务

电话

李  宁

主任

5928016

霍  建 副主任兼档案馆馆长 5928128
姜  杰 副主任 5928019
 

 

 

秘书科

 

姓名

职务

电话

张金铭

副科长(主持工作) 5928018
车程逸 科员
5928017
刘野楠 科员 5928018
余崇君 科员 5928017

   

打字复印员

5928258

 

 

 

机要

 

姓名

职务

电话

王健伟

科长

5928013

姜子昊
科员 5928020
 

 

 

综合科

 

姓名

职务

电话

   

科长

5928000

李伯阳

科员

5928015

   

司机

5928015

李文浩

司机

5928015

李乐群

司机

5928015

   

内勤

5928015

冷秀媛

内勤

5928015

 

 

 

法律事务中心

 

姓名

职务

电话

单译欧

科员

5928020

 

 

 

档案馆

 

姓名

职务

电话

孙彬斌

副馆长

5928129

   

馆员

5928121

杨艳娜

馆员

5928121

谭庆泉

馆员

5928128

邢秋艳

馆员

5928129

 

 

 

 

信访办公室

 

姓名

职务

电话

   

主任 5928000
 

 

 

 

 

 

 友情链接


版  权  所  有   ©   辽 宁 科 技 大 学 党 政 办 公 室
 Copyright © Party and Administration Office, USTL
地址 : 辽宁省鞍山市立山区千山中路189号       邮编 : 114051       技术支持:网络研发部
Address: No.189 Qianshan Middle Road,Lishan District,Anshan,Liaoning,China,114051

 

 

秘书科:0412-5928017

综合科(信访办):0412-5928000

机要科:0412-5928013

法律事务中心:0412-5928020

档案馆:0412-5928129